Tämä on Helsingin yliopiston kognitiotieteen opiskelijoiden ainejärjestön Intelligenzia ry:n jäsenille tarkoitettu linux-palvelin. Yhteydenotot ainejärjestön hallitukselle.